okamura distributor

  1. LSGindus

    OFFERED: Okamura Ergonomic Office Chairs

    Upang masigurado na komportable sa workplace and iyong mga empleyado, siguraduhin wasto ang ang gamit na upuan lalo na kung ang nature ng trabaho ay nakaupo sa harapan ng computer. Ang marerekomenda naming brand ng office chairs sa inyo ay ang 'Okamura'. Ito ay japan brand at ang good news ay...