safety equipment philippines

  1. LSGindus

    Confined Space Rescue Team Kit: FOR SALE

    Kung kayo are parte ng isang rescue team at ang kalimitan niyong operations ay sa mga confined spaces, pwedeng pwede sa inyo itong inooffer ng LSG Industrial & Office Products Inc. na 'Confined Space Rescue Team Kit'. Ito ay kumpleto na mula sa harness, pulleys, carabiner, ropes, bags, tripod...
  2. LSGindus

    3M Distributor Philippines

    Kung kayo ay naghahanap ng supplier ng mga safety gears tulad ng hard hat, eye goggles, earmuffs, harness, coveralls, respirator or welding mask, pwede kayong lumapit sa LSG Industrial & Office Products Inc. Isa kami sa mga distributor ng 3M safety supplies sa Pilipinas. Reach out lang kayo...