LED Work Lights OFFERED

#1
Kung kayo ay naghahanap ng efficient at quality assured na LED lights para sa facilities, warehouse or buildings, puwede kayong umorder sa LSG Industrial & Office Products Inc. LED light bars, LED work lights at Enclosure Lights na manufactured by Qlight. Ang LSG ay bago at authorized na distributor ng Qlight sa Pilipinas.

Tumawag lang kayo sa (045)499-2168 o di kaya ay mag-email sa info@lsgindustrial.com para umorder. Kung kayo ay within Pampanga lamang, puwede kayong mag-stop by sa aming shworoom na located sa Lot 1, Centennial Road, Clark Freeport, Clarkfield, Angeles City, Pampanga, 2009 malapit ng Parkson Duty Free.

lsgindustrial.com
lsgindustrial.net